Aktuality 

Od 15.7.2016 bola spustená nová redizajnovaná stránka našej obce. Prosíme, berte na vedomie, že niektoré informácie ešte chýbajú a budeme ich postupne dopĺňať. Akékoľvek podnety a názory napíšte na emailovú adresu "obecrykyncice@gmail.com"

Oznamujeme odberateľom pitnej vody z verejného vodovodu, ktorý je vo vlastníctve Obce Rykynčice, že rozhodnutím č. 0546/2017/V-PC zo dňa 27.02.2017 schválil úrad pre reguláciu sieťových odvetví od 01.01.2017 do 31.12.2021 maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom :  0,7043 €/m3

Upozornenie

Detské ihrisko je určené pre deti od 3 - 12 rokov. Vstup na detské ihrisko majú len deti so sprievodom, osobou staršou ako 18 rokov.

Za deti na ihrisku je zodpovedná výhradne osoba, ktorá ich sprevádza. Deťom bez sprievodnej osoby nebude umožnený vstup na ihrisko. Za prípadný úraz, ktorý bol spôsobený nezodpovedným a nebezpečným správaním zodpovedá  sprevádzajúca osoba.  Vstup na ihrisko je výhradne na vlastnú zodpovednosť.

                                                           

    Pozvánka do priestorov obecnej knižnice

               Obecná knižnica Rykynčice

Vás pozýva do priestorov knižnice, kde si môžete vybrať z ponuky kníh slovenskej a svetovej literatúry. Okrem klasickej literatúry si tu nájdete romantické, historické, dobrodružné romány, detektívky, žiaci a študenti diela, ktoré sú súčasťou povinného čítania, mladších čitateľov potešia knihy o zvieratkách, či rozprávkové príbehy našich aj svetových autorov. Ako aj náučnú literatúru pre dospelých i pre deti.

Členské na kalendárny rok pre deti, mládež a dospelých je zdarma!

Srdečne Vás pozývame na návštevu každú stredu od 13:00 do 15:00 hod. Po dohode s knihovníčkou si môžete knihy požičať aj mimo tohto času.

Tešíme sa na Vašu návštevu

Dôvody, prečo začať čítať:

1.     dôvod: - Predchádzate poruche pamäti

2.     dôvod – Prispieva to k Vášmu spoločenskému správaniu

3.     dôvod – Oddýchnete si a ešte sa aj zabavíte

4.     dôvod – Čítanie rozširuje slovník

Na podstránke " Projekt" je zverejnený projekt Rykynčice- protipovodňové opatrenia na toku Krupinica, ktorý vypracoval  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Banská Bystrica.

Jedná sa o projekt z roku 2014 v ktorom nie sú zapracované ešte žiadne pripomienky občanov. Pripomienky môžete posielať na emailovú adresu: ivan.palarik@svp.sk

Oznam : Vývoz odpadových vôd do ČOV z obce Rykynčice

Cenová ponuka: Ján Spevár, Osloboditeľov 329/18, 935 02 Žemberovce

 Cena za 1km jazdy cisternou                           1,20 €

 Cena za prácu                                                10,00 €

Spracovanie odpad. vody                                podľa cenníka ČOV

Nástup na prácu je do 2 pracovných dní od telefonického nahlásenia:  mob.0903944126, 0902299877

Termín odvozu separovaného odpadu (plastov) v roku 2018:

19.01.2018                                13.07.2018

16.02.2018                                17.08.2018

16.03.2018                                14.09.2018

20.04.2018                               12.10.2018

11.05.2018                                16.11.2018

15.06.2018                                14.12.2018

 

 Zbierať sa bude z domu do domu rovno do zberného auta. Budú sa zbierať PLASTY, PAPIER, KOVY a TETRAPAKY

V deň zberu je potrebné vyložiť  si vrecia so separovaným odpadom pred dom.

Termíny odvozu KO 1-3 mesiac 2018

29.01.2018

19.02.2018

12.03.2018

Upozornenie

Na základe VZN obce Rykynčice č.15/2008 o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Rykynčice, podľa ktorého je občan, ktorý má v obci Rykynčice pochovaných svojich blízskych, povinný platiť poplatok za prepožičanie hrobového miesta na miestnych cintorínoch, a to v sume  3,50 € za jedno hrobové miesto na dobu 10 rokov.

Žiadame preto príbuzných, aby si tieto poplatky uhradili, pretože podľa tohto VZN môže obec vypovedať nájomnú zmluvu na hrobové miesto. 

Poplatok za hrobové miesto je určený na údržbu cintorínov, napr. kosenie, opravu oplotenia a pod.

Pre bližšie informácie volajte tel. č. 045/5593115

Celé znenie VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Rykynčice nájdete na stránke obce: www.rykyncice.sk

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

Dôležité telefónne čísla

tiesňové volanie 112
prvá pomoc - záchranná služba 155
polícia 158
požiarna záchranná služba 150
cestná záchranná služba 18 154
letecká záchranná služba 18 155
horská záchranná služba 18 300
vyslobodzovanie a odťahovanie vozidiel  18 777
havarijná služba 123
detská linka záchrany UNICEF 0800112112
info asistent 12 111
informácie o telefónnych číslach v SR 1181
presný čas 12 110
hlásenie porúch - elektrina 0800 111 567
hlásenie porúch - plyn 0800 121 333
hlásenie porúch - voda 0800 111 727
hlásenie porúch - pevná linka 12129

                     

Vitajte na stránkach obce Rykynčice

 22.07.2015

Rykynčice ležia na juhozápadnom okraji Krupinskej výšiny v  doline potoka Krupinica. Chotár je nižšia vrchovina, ktorá vznikla rozrezaním treťohornej rovne dolinami na ploché chrbty z andezitických tufitov. Na strmších svahoch sú dubové, hrabové a agátové lesy. Na chrbtoch má illimerizované a hnedozemné pôdy, v doline lužné. Najvyšší bod v chotári má 377, stred obce len 160 metrov nad morom. Obec vznikla 1964 zlúčením Dolných a Horných Rykynčíc.

Administratívne sú Rykynčice začlenené do Banskobystrického kraja, okres Krupina. Prvý krát sa spomínajú v roku 1279 pod názvom Rakucha.  V ďalších listinách nájdeme pomenovanie Rakanca (1281),  Rakoncha ( 1287, 1296, 1331, 1383, 1392, 1421, 1439)  Rakocza ( 1426,1439 1450,1465, 1475, 1487, 1498, 1505)Rachontha (1500)  

Vitajte na stránkach obce Rykynčice
22 / 07 / 2015

Vitajte na stránkach obce Rykynčice

Od 15.7.2016 bola spustená nová redizajnovaná stránka našej obce. Prosíme, berte na vedomie, že niektoré informácie ešte chýbajú a budeme ich postupne dopĺňať. Akékoľvek podnety a názory napíšte na emailovú adresu "obecrykyncice@gmail.com"


Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa