Aktuality

                                                            ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce

Rykynčice

Obec  Rykynčice  uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce  Rykynčice

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

 1. Mária Bukovčanová, Bc., 58 r., starostka, Kresťanskodemokratické hnutie
 2. Ivana Chlpáňová, Ing., 31 r., recepčná, nezávislá kandidátka
 3. Eva Nemčovská, 56 r., administratívna pracovníčka, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti  (OĽANO)
 4. Ján Vatra, 57 r., pracovník SBS, Slovenská národná strana

.

                                                       ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného  zastupiteľstva

v Rykynčiciach

Obec Rykynčice uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného
 zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

 1. Valéria Fajferová, 43 r., kuchárka,  hnutie NOVA
 2. Emil Guži, 44 r., majster kovovýroby, Kresťanskodemokratické hnutie
 3. Miroslav Melišek, 51 r., živnostník, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti ( oľano)
 4. Emil Novák, 62 r., dôchodca, Slovenská národná strana
Vo volebnom obvode sa volí  1 poslanec.

Volebný obvod č. 2

Poradové číslo, meno, priezvisko,titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

 1. Daniel Fraňo, 58 r., zootechnik, Kresťanskodemokratické hnutie
 2. Stanislav Chrančok, 53 r., operátor výroby Molitas, Slovenská národná strana
 3. Peter Jankovič, 54 r., vodič, SaS, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
 4. Anna Jankovičová, 46 r., zdravotná sestra, SaS, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
 5. Kamil Lukáč, 46 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie
 6. Peter Peška, 48 r., pilčík, hnutie NOVA
 7. Daniel Sýkora, 30 r., živnostník – reštaurátor, Slovenská národná strana
 8. Stanislav Šárik, 58 r., invalidný dôchodca, Slovenská národná strana
 9. Anna Vaňkátová, Ing., 64 r., dôchodkyňa, SaS, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
 10. Viktória Vatrová, Ing., 28 r., kontrolórka kvality, Slovenská národná strana
Vo volebnom obvode sa volia 4  poslanci.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb : 244 obyvateľov

Volebné obvody :  2

Počet poslancov : 5

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie: Gabriela Miškolciová Dolné Rykynčice č.147, tel.č. 0910148178

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej komisie:

obecrykyncice@gmail.com

Oznam

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v okrese Krupina prevádzkujeme dopravnú zdravotnú službu Krupinčan, zameranú na prepravu pacientov za účelom absolvovania lekárskych úkonov, hospitalizácií, kúpeľnej liečby i návratov po ich absolvovaní. Služba je v súčasnej dobe určená pre pacientov-samoplatcov, ktorí sú schopní samostatného pohybu, alebo pohybu s asistenciou, a sú schopní prepravy v bežnom vozidle bez nutnosti ležadla. Preprava sa realizuje na vozidle Renault Kadjar, je dostupná podľa potreby pacienta, na základe objednávky.

Pacientov prepravujeme na výkon vyššie spomínaných úkonov v rámci celej SR. Ceny za prepravu sú účtované dvoma spôsobmi - buď sadzbou za 1km jazdy vo výške 0,49€, alebo formou paušálov, kde predstavuje kalkulovaná výška úhrady pacienta za prepravu sadzbu 0,39€ za 1 km jazdy. Prvá hodina čakania na pacienta je bezplatne, každá ďalšia započatá hodina je spoplatnená sadzbou 3€. V prípade obojsmernej cesty počas jedného dňa (teda čakania vozidla na pacienta) sa poskytuje na spiatočnú cestu zľava vo výške 50% zo sadzby za 1km.

Príklad: Pri jazde na vzdialenosť 100 km zaplatí pacient za jazdu do miesta lekárskeho úkonu 39€, spiatočná jazda bude účtovaná v sume 19,50€, spolu za jazdu zaplatí 58,50€.

Prepravu je vhodné objednávať aspoň deň vopred, v prípade potreby je však možné objednávať aj v deň prepravy, avšak príchod vozidla je závislý od predošlých objednávok. Úhrada za prepravu sa platí v hotovostí po jej vykonaní do rúk šoféra vozidla. Prepravovaná osoba dostane doklad z registračnej pokladne o vykonaní úhrady za prepravu. Prijatá objednávka sa potvrdzuje zaslaním SMS správy, ktorú musí pacient potvrdiť svojím súhlasom, zaslaním spiatočnej SMS vo formáte Áno . V SMS správe dostáva pacient zároveň predbežnú kalkuláciu ceny za požadovanú prepravu.

Preprava sa objednáva na tel.číslach:0950/431-488,0948 913-937

alebo e-mailom: krupincan@icloud.com

Veríme, že vás naša služba zaujme a radi ju využijete.

Upozornenie!

Od začiatku roku 2018 sa hromadia anonymné udania na občanov obce vzhľadom vývozu septikov, adresované na ministerstvo životného prostredia do Bratislavy.

Kontrola chodí z okresného úradu životného prostredia a vzhľadom k tomu upozorňujeme občanov, aby si uschovávali doklad o zaplatení za vývoz splaškových vôd, ktorý je potrebný preukázať pri kontrole.   

UPOZORNENIE!!!
Upozorňujeme občanov, že dňa 16.4.2018 t.j. pondelok od 7:00 hod. začínajú rekonštrukčné práce a bude uzatvorený most v Ladzanoch ev.č.51-159 na ceste I/51 v smere Ladzany - Sebechleby.
Obchádzková trasa vedie cez obce Drážovce, Báčovce, Šipice, Domaníky a Hontianske Nemce.
Predpokladaný čas uzavretia mostu za účelom modernizácie a rekonštrukcie je do 2.10.2018

Oznamujeme odberateľom pitnej vody z verejného vodovodu, ktorý je vo vlastníctve Obce Rykynčice, že rozhodnutím č. 0546/2017/V-PC zo dňa 27.02.2017 schválil úrad pre reguláciu sieťových odvetví od 01.01.2017 do 31.12.2021 maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom :  0,7043 €/m3

Upozornenie

Detské ihrisko je určené pre deti od 3 - 12 rokov. Vstup na detské ihrisko majú len deti so sprievodom, osobou staršou ako 18 rokov.

Za deti na ihrisku je zodpovedná výhradne osoba, ktorá ich sprevádza. Deťom bez sprievodnej osoby nebude umožnený vstup na ihrisko. Za prípadný úraz, ktorý bol spôsobený nezodpovedným a nebezpečným správaním zodpovedá  sprevádzajúca osoba.  Vstup na ihrisko je výhradne na vlastnú zodpovednosť.

                                                           

    Pozvánka do priestorov obecnej knižnice

               Obecná knižnica Rykynčice

Vás pozýva do priestorov knižnice, kde si môžete vybrať z ponuky kníh slovenskej a svetovej literatúry. Okrem klasickej literatúry si tu nájdete romantické, historické, dobrodružné romány, detektívky, žiaci a študenti diela, ktoré sú súčasťou povinného čítania, mladších čitateľov potešia knihy o zvieratkách, či rozprávkové príbehy našich aj svetových autorov. Ako aj náučnú literatúru pre dospelých i pre deti.

Členské na kalendárny rok pre deti, mládež a dospelých je zdarma!

Srdečne Vás pozývame na návštevu každú stredu od 13:00 do 15:00 hod. Po dohode s knihovníčkou si môžete knihy požičať aj mimo tohto času.

Tešíme sa na Vašu návštevu

Dôvody, prečo začať čítať:

1.     dôvod: - Predchádzate poruche pamäti

2.     dôvod – Prispieva to k Vášmu spoločenskému správaniu

3.     dôvod – Oddýchnete si a ešte sa aj zabavíte

4.     dôvod – Čítanie rozširuje slovník

Na podstránke " Projekt" je zverejnený projekt Rykynčice- protipovodňové opatrenia na toku Krupinica, ktorý vypracoval  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Banská Bystrica. 

Ing. Ivan Palarik - odpovede na pripomienky občanov.

Oznam : Vývoz odpadových vôd do ČOV z obce Rykynčice:

Cenová ponuka: Ján Spevár, Osloboditeľov 329/18, 935 02 Žemberovce

 Cena za 1km jazdy cisternou                           1,20 €

 Cena za prácu                                                10,00 €

Spracovanie odpad. vody                                podľa cenníka ČOV

Nástup na prácu je do 2 pracovných dní od telefonického nahlásenia:  mob.0903944126, 0902299877

Obecný úrad Hontianske Nemce: nahlásiť na obecný úrad Rykynčice.

Termín odvozu separovaného odpadu (plastov) v roku 2018:                      

 19.01.2018     13.07.2018     
 16.02.2018  17.08.2018
 16.03.2018  14.09.2018
 20.04.2018  12.10.2018
 11.05.2018  16.11.2018
 15.06.2018  14.12.2018

                               

Termíny odvozu komunálneho odpadu 10 - 12 mesiac 2018:

 08. októbra 2018  10. decembra  2018
 29. októbra 2018  31. decembra 2018
 17. novembra 2018

      


Dôležité telefónne čísla

tiesňové volanie 112
prvá pomoc - záchranná služba 155
polícia 158
požiarna záchranná služba 150
cestná záchranná služba 18 154
letecká záchranná služba 18 155
horská záchranná služba 18 300
vyslobodzovanie a odťahovanie vozidiel  18 777
havarijná služba 123
detská linka záchrany UNICEF 0800112112
info asistent 12 111
informácie o telefónnych číslach v SR 1181
presný čas 12 110
hlásenie porúch - elektrina 0800 111 567
hlásenie porúch - plyn 0800 121 333
hlásenie porúch - voda 0800 111 727
hlásenie porúch - pevná linka 12129

                     

Vitajte na stránkach obce Rykynčice

 30.11.1999


Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa