Kontakty

Toto webové sídlo www.rykyncice.sk spravuje Obec Rykynčice je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Rykynčice 

Adresa:
Obecný úrad Rykynčice 
Rykynčice 60
962 55 Rykynčice

IČO:  00320196

Samosprávny kraj: Banskobystrický kraj
Okres: Krupina
Región: Hont
Počet obyvateľov: 286
Rozloha: 1918 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1279

Všeobecné informácie: info@rykyncice.sk
Podateľňa: podatelna@rykyncice.sk
Starosta: Bc. Mária Bukovčanová, tel: 045/ 559 31 15, e-mail: obecrykyncice@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@rykyncice.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 045/ 559 31 15

E-mailobecrykyncice@gmail.com

Kompetencie:
Obec Rykynčice je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Rykynčice je zriadený na Mestskom úrade v Krupine.

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 15.00
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 15.00

Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 11 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa