Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.rykyncice.sk spravuje Obec Rykynčice je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Rykynčice 

Adresa:
Obec Rykynčice 
Rykynčice 60
962 55 Rykynčice

IČO:  00320196

Samosprávny kraj: Banskobystrický kraj
Okres: Krupina
Región: Hont
Počet obyvateľov: 286
Rozloha: 1918 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1279

Starosta: Eva Nemčovská, tel: 045/ 559 31 15,   mobil: 0903 287 739,   

e-mail: obecrykyncice@gmail.com

Sekretariát: Eva Majerová, tel.: 045/ 559 31 15,   mobil: 0948 828 418

 e-mail: obecrykyncice@gmail.com

Všeobecné informácie: info@rykyncice.sk

Podateľňa: podatelna@rykyncice.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@rykyncice.sk

 

Kompetencie:
Obec Rykynčice je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Rykynčice je zriadený na Mestskom úrade v Krupine.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk