Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

Hrmonogram odvozu komunálneho odpadu pre I. Q 2023:

30.01.2023   pondelok

27.02.2023

27.03.2023

 

Harmonogram odvozu triedeného zberu - papier, plasty, kovy pre rok 2023:

27.01.2023    piatok

24.02.2023

24.03.2023

28.04.2023

26.05.2023

23.06.2023

28.07.2023

25.08.2023

22.09.2023

27.10.2023

24.11.2023

22.12.2023