Zmenšiť textZväčšiť text

Krásy našej obce

Prírodné zvláštnosti

Arborétum Feľata                                                                                                                             

Nachádza sa v katastrálnom území Dolné Rykynčice. Vzdialenosť  od Dolných Rykynčíc je 7 km. Kedysi to boli kráľovské lesy. Neskôr  patrili ostrihomskému arcibiskupstvu (1896-1934). V r. 1934 súčasť  lesov ako urbár odkúpila za cenu 80 tisíc Kč obec Rykynčice. V r. 1958  ich bezodplatne prevzala Správa lesov v Banskej Bystrici-Lesný závod  Šahy. Na základe zákona o reštitúciách roku 1994 celý areál Feľata  Vrátane arboréta prešiel do vlastníctva pasienkovej spoločnosti č.2  Dolné Rykynčice. Projektantom a realizátorom arboréta bol lesník Ernest Koháry.  Spočiatku to bola iba obyčajná zvedavosť, pretože ho veľmi lákala myšlienka či by bolo možné v týchto podmienkach vysadiť cudzokrajné  dreviny, či sa im bude vôbec dariť, keď tu prevládajú hrabovo-dubové  lesy.

25. 11. 1958 vysadil vo väčšom množstve prvé cudzokrajné dreviny dovezené z arboréta Kysihýbeľ pri Banskej Štiavnici.  Skôr ako vznikol tento vždyzelený klenot, v r. 1956 Ernest Koháry na  ploche 0,5 ha založil lesnú škôlku pre potreby LZ Šahy. No však ešte v  čase cirkevného vlastníctva týchto lesov (spomínaného ostrihomského  arcibiskupstva) bola zriadená škôlka na ploche 0,2 ha. V blízkosti pôvodnej teda vznikla nová o rozmeroch 50 x 100 m, na ktorej už v r. 1957 boli vysadené prvé exotické dreviny. No za oficiálny dátum  založenia arboréta Feľata sa počíta 25. november 1958, najskôr na ploche  7,58 ha, ktorá sa v r. 1981 rozšírila v rámci prevodu výmladkových lesov  (dubín) na 15,77 ha. Ku koncu r. 1985 bolo b arboréte vysadených a evidovaných spolu 170 taxónov drevín, z toho 80 ihličnatých a 90 listnatých taxónov drevín. Získavanie výsadby schopného materiálu drevín sa realizovalo niekoľkými cestami: dopestovaním sadeníc zo semien vo vlastnej škôlke, nákupom zo škôlok z Českej republiky (Litomyšl, Říčany, Kroměříž) alebo darom z lesných škôlok a škôlok arborét z územia  Slovenska (Banská Bystrice, Kysihýbeľ, arborétum Mlyňany, Liptovský  Hrádok). Semená cudzokrajných drevín najmä tých, ktorých areál pri- rodzeného rozšírenia je na Severoamerickom kontinente boli získané  prostredníctvom zahraničného obchodu dovážajúceho semená pre potreby štátnych lesov na Slovensku. Nájdeme tu vysadené stromy ako napr.: jedle, smreky, cyprušteky, smekovce, jedlé gaštany, tuje, sekvoje, platan  ale aj jeffreyovu borovicu známu obrovskými šiškami a podobne.  Z kríkov sú zastúpené napr.: hlohyňa šarlátová, cezmína, borievka, dráč,  kalina vráskavolistá, vtáčí zob, pajazmín a iné. Arborétum Feľata bolo vybudované za odbornej i materiálnej pomoci  pracovníkov Arboréta Mlyňany a dnes predstavuje cennú zbierku  cudzokrajných drevín.  Najkrajším miestom arboréta je Koháryho alej alebo platanova lúka.  Arborétum Feľata je zaujímavé aj po stránke krajinárskej a poskytuje  možnosť plnohodnotného oddychu v kvalitnom prírodnom prostredí.  Je zaradené medzi cenné kultúrne pamiatky prírodného charakteru. Zachovali sa náhrobné kamene významných  evanjelických farárov a šľachtičnej Horváth Valerné, rodenej Pongrácz Mária zo Szent Miklosi és ó-Vári.