Zmenšiť textZväčšiť text

Archív aktuality

Aktuality

Vývoz KO v III. Q 2022:

25.7.2022 (pondelok)

22.8.2022

26.9.2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vývoz KO v II.  Q 2022:

25.04.2022 (pondelok)

30.05.2022

27.06.2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vývoz separovaného odpadu v roku 2022:

28.01.2022 (piatok)

25.02.2022

25.03.2022

29.04.2022

27.05.2022

24.06.2022

29.07.2022

26.08.2022

23.09.2022

28.10.2022

25.11.2022

23.12.2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vývoz KO v I. Q 2022:

24.01.2022 (pondelok)

28.02.2022 (pondelok)

21.03.2022 (pondelok)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O z n a m

V dňoch  od 20.12.2021 do  31.12.2021

bude obecný úrad pre verejnosť zatvorený.

Nutné prípady budeme vybavovať prostredníctvom e-mailovej pošty (e-mail: obecrykyncice@gmail.com) alebo telefonicky - 0903287739 (starostka), 0910185019 (referentka).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vývoz komunálneho odpadu v IV. Q 2021:

25.10.2021

29.11.2021

27.12.2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od  16.08.2021  je v prevádzke  mobilné odberné miesto na antigénové testovanie - Nemocnica AGEL v Krupine.

Odberné miesto sa nachádza vo dvore nemocnice  pri  vchode do prístavby nemocnice .

Prevádzková doba je denne t.j. od pondelka do nedele v čase od 07:00hod. do 15:30hod.

Posledný odber   je zrealizovaný do 15:10hod .

Obedňajšia prestávka je v čase od 12:00hod. do 12:30hod.

Cena za antigénový  test  je  5,-EUR.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odvoz KO z našej obce v II. Q 2021

26.4.2021 (pondelok)

31.5.2021 (pondelok)

28.6.2021 (pondelok)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad Rykynčice bude do 28.2.2021 pre verejnosť zatvorený.

V nutných prípadoch volajte 0903287739 (starostka obce).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOM Krupina

Od  10.02.2021   je v prevádzke ďalšie odberné  miesto pre testovanie antigénovými testami  

na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2  na adrese  Krupina Sládkovičova 40/9 ( Kino Kultúra) .

Prevádzkové hodiny sú  Pondelok – Nedeľa  od 08:00 do 16,30.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNA INFORMÁCIA - testovanie v Krupine na Svätotrojičnom námestí

Vážení občania,

bezplatné testovanie antigénovými testami na COVID - 19 prebieha v Mobilnom odberovom mieste nasledovne:

počas pracovných dní (pondelok - piatok)
v čase od 08.00 - 15.45 hod.
(obedňajšia prestávka 12.00 - 12.45 hod.)

na Svätotrojičnom námestí v Krupine

(pred budovou Mestského úradu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naďalej platí nižšie uvedená ponuka testovania na COVID-19 v MOM Šahy na ulici J. Kráľa 56.

Vážené dámy, vážení páni,

predkladám vám rozpis testovania nášho mobilného odberového miesta v Šahách na ulici Janka Kráľa 56 pri mestskej knižnici na budúci týždeň:

18.1.2021 = antigénové testovanie od 8,00 hod do 16,00 hod.

19.1.2021 = PCR testovanie od 7,00 hod do 8,00 (8,30) hod a potom pokračuje antigénové testovanie do 16,00 hod.

20.1.2021 = PCR testovanie od 7,00 hod do 8,00 (8,30) hod a potom pokračuje antigénové testovanie do 16,00 hod.

21.1.2021 = PCR testovanie od 7,00 hod do 8,00 (8,30) hod a potom pokračuje antigénové testovanie do 16,00 hod.

22.1.2021 = antigénové testovanie od 8,00 hod do 16,00 hod.

Na antigénové vyšetrenia sa objednať netreba, pacienti sa vybavujú priebežne. Na PCR testy sa je nutné prihlásiť cez stránku "korona.gov.sk" alebo požiadajte o pomoc svojho obvodného lekára. V prípade, že vám nevyhovuje miesto odberu treba kontaktovať miestne príslušnú pobočku RUVZ.

Telefonické informácie na 036/756 56 15 alebo 756 56 44.

Ďakujem za pochopenie, s úctou

Štefan Šomlo, nemocnica HOSPITALE, s.r.o. Šahy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad Rykynčice oznamuje občanom, že po poslednom zasadnutí regionálneho veliteľstva ozbrojených síl SR vo Zvolene bolo dnes rozhodnuté, že testovanie na Covid-19 sa v našej obci uskutoční v sobotu 31.10.2020.

Testovanie bude prebiehať v kultúrnom dome v dolnej časti obce od 7:00 hod. do 21:30 hod.

V našej obci nie je určené abecedné ani iné poradie testovaných.

Rykynčice 28.10.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!!!!! Ústredný krízový štáb SR na včerajšom zasadnutí dňa 26.10.2020 rozhodol, že celoplošné testovanie sa nebude konať v piatok 30.10. ale len počas víkendu. Keďže v našej obci to mal byť len piatok, nie je nám zatiaľ známe, ktorý deň to v skutočnosti bude. Akonáhle nám to oznámia, budeme vás o  termíne testovania včas informovať!!!!

Testovanie COVID - 19

Obecný úrad oznamuje, že v našej obci bude testovanie na COVID-19 prebiehať v piatok 30. októbra 2020 v čase od 8:00 - 12:00, 13:00 - 20:00 hod. v priestoroch kultúrneho domu v dolnej časti obce.

Účasť na testovaní je dobrovoľná.

Vzhľadom na menší počet obyvateľov v našej obci, nie je určené abecedné ani iné poradie testovaných.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P o z v á n k a   

V zmysle  § 12 zákona Slovenskej národnej rady  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rykynčice, ktoré sa bude konať

7. októbra 2019  (pondelok)  o 17:00  hod.

v budove obecného úradu

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Príprava rozpočtu na rok 2020 - zámery
 4. Rekonštrukcia nevyužívanej budovy – realizácia projektu
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Záver

V Rykynčiciach 2.10.2019

Eva Nemčovská

  starostka obce

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 28.8.2019 Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schválilo do funkcie hlavného kontrolóra obce Mgr. Dianu Rétsánovú.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eva Nemčovská

Starostka obce

Rykynčice

P o z v á n k a   

V zmysle  § 12 zákona Slovenskej národnej rady  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rykynčice, ktoré sa bude konať

28. augusta 2019  (streda)  o 17:00  hod.

v budove obecného úradu.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Voľba hlavného kontrolóra
 4. Monitorovacia správa
 5. Odborná príprava KŠ CO
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Záver

V Rykynčiciach 19.8.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eva Nemčovská

Starostka obce

Rykynčice

P o z v á n k a   

V zmysle  § 12 zákona Slovenskej národnej rady  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rykynčice, ktoré sa bude konať

8. júla 2019  (pondelok)  o 17:00  hod.

v budove obecného úradu.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
 4. Diskusia
 5. Záver

V Rykynčiciach 4.7.2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vývoz KO III. Q 2019

8. 7. 2019

29. 7. 2019

19. 8. 2019

9. 9. 2019

30. 9. 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Rykynčice

Eva Nemčovská

starostka obce

P o z v á n k a   

V zmysle  § 12 zákona Slovenskej národnej rady  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rykynčice, ktoré sa bude konať

18. júna 2019  (utorok)  o 17:00  hod.

v budove bývalej MŠ v dolnej časti obce

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Záverečný účet za rok 2018, Výročná správa, Správa audítora
 4. Stanovisko hl. kontrolóra k ZÚ
 5. Úprava rozpočtu
 6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Záver

Rykynčice, 11.6.2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eva Nemčovská

starostka obce

Rykynčice

_____________

P o z v á n k a   

V zmysle  § 12 zákona Slovenskej národnej rady  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rykynčice, ktoré sa bude konať

21. mája 2019  (utorok)  o 17:00  hod.

v budove OcÚ v hornej časti obce

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Rekonštrukcia nevyužívanej budovy – financovanie
 4. Správa o plnení PHSR za rok 2018
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Záver

V Rykynčiciach 16.5.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Začaté správne konania:

Číslo konania: SK 9696/2019/26

Dátum zverejnenia informácie: 29.03.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek obyčajný, ktorý rastie na pozemku parc. č. 214/1 registra C KN v k. ú. Horné Rykynčice, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eva Nemčovská

starostka obce Rykynčice

P o z v á n k a

V zmysle  § 12 zákona Slovenskej národnej rady  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rykynčice, ktoré sa bude konať

29. marca 2019  (piatok)  o 17:00  hod.

v budove OcÚ v hornej časti obce

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Prehodnotenie žiadostí od občanov
 4. Rôzne
 5. Diskusia
 6. Záver

V Rykynčiciach 22.3.2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voľby do Európskeho parlamentu

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií okrskov č.1 a č.2 v obci Rykynčice zasielať na e-mailovú adresu: obecrykyncice@gmail.com

Na tejto e-mailovej adrese tiež vyžiadať vydanie hlasovacieho preukazu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------- 

  Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

www.op-kzp.sk


Názov projektu: Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí

pre separovaný zber ,,Hont – Poiplie“

Druh projektu:  dopytovo orientovaný projekt

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu

na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Zmluvná výška NFP: 157 433,05 EUR


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu z obce Rykynčice na I. Q 2019:

11.2.2019 - pondelok

04.3.2019 - pondelok

25.3.2019 - pondelok

Harmonogram odvozu triedeného odpadu z obce Rykynčice na rok 2019:

január                     25.01.2019 - piatok

február                   22.02.2019 - piatok

marec                    22.03.2019 - piatok

apríl                       26.04.2019 - piatok

máj                        17.05.2019 - piatok

jún                         21.06.2019 - piatok

júl                          12.07.2019 - piatok

august                   16.08.2019 - piatok

september            20.09.2019 - piatok

október                 18.10.2019 - piatok

november             22.11.2019 - piatok

december             13.12.2019 - piatok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je   zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019),

elektronicky tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

Ÿ meno a priezvisko,

Ÿ rodné číslo,

Ÿ štátnu príslušnosť,

Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

Ÿ korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

Ÿ meno a priezvisko,

Ÿ rodné číslo,

Ÿ štátnu príslušnosť,

Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb,
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

V

Spôsob hlasovania

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

***

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-prezidentsr

----------------------------

Hlasovací preukaz elektronickou formou si môžu občania vyžiadať na e-mailovej adrese obce: obecrykyncice@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie o nakladaní s komunálnym odpadom v roku 2018 v obci Rykynčice

Obec v roku 2018 vyprodukovala celkove 66,21 ton komunálneho odpadu.  Toto množstvo tvorí drobný stavebný odpad 0,87 t, zmesový komunálny odpad 44,31 t, objemový odpad 5,72, elektroodpad 0,47 t a vyseparovaný (triedený odpad) 14,84 t.

Podiel separovaného odpadu na celkovom komunálnom odpade je 23 %.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eva Nemčovská

starostka obce

R y k y n č i c e

----------------------

P o z v á n k a   

V zmysle  § 12 zákona Slovenskej národnej rady  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rykynčice, ktoré sa bude konať

14. januára 2019  (pondelok)  o 17:00  hod.

v budove OcÚ v hornej časti obce

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Voľba hlavného kontrolóra
 4. Výsledky inventarizácie k 31.12.2018
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Uznesenie
 8. Záver

V Rykynčiciach 9.1.2019

Eva Nemčovská

  starostka obce

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eva Nemčovská

starostka obce

R y k y n č i c e

P o z v á n k a   

V zmysle  § 12 zákona Slovenskej národnej rady  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rykynčice, ktoré sa bude konať

28. decembra 2018 (piatok)  o 17:00  hod.

v budove OcÚ v hornej časti obce

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Rozpočet na rok 2019
 4. Úprava rozpočtu 2018
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Záver

V Rykynčiciach 22.12.2018

Eva Nemčovská

  starostka obce

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eva Nemčovská

starostka obce Rykynčice

P o z v á n k a   

V zmysle  § 12 zákona Slovenskej národnej rady  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rykynčice, ktoré sa bude konať

14. decembra 2018 (piatok)  o 17:00  hod.

v budove OcÚ v hornej časti obce

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. VZN O dani z nehnuteľností
 4. Príkaz na vykonanie inventarizácie
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Záver

V Rykynčiciach 10.12.2018

Eva Nemčovská

  starostka obce

____________________________________________________________________________________________________________

Voľba hlavného kontrolóra 

Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice

I. VYHLASUJE

V zmysle §18a zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania a podmienky voľby hlavného kontrolóra obce Rykynčice.

Voľba sa uskutoční dňa 14.1.2019 v priestoroch Obecného úradu v Rykynčiciach.

II. URČUJE

1. Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra

a) kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

b) ďalšie podmienky:

- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy

- komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca

- reprezentatívne vystupovanie

- práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point)

- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť

- flexibilnosť

2. Náležitosti písomnej prihlášky

- osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (email, telefón)

- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- štruktúrovaný profesijný životopis

- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

- informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke, označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ zašlú na adresu Obecný úrad Rykynčice, 962 55 Rykynčice 60 najneskôr do 31.12.2018, t.j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby. Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na Obecný úrad v Rykynčiciach, alebo dátum doručenia podľa pošty.

3. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je 16.1.2019.

4. Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na úväzok: 0,15

III. SCHVAĽUJE

Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra

1. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra

- verejným hlasovaním

2. Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce Rykynčice. Obecné zastupiteľstvo otvorí obálky, posúdi splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra najneskôr do 7.1.2019. Uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky bude Obecným úradom v Rykynčiciach zaslaná pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 7 dní pred konaním voľby.

3. Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v Rykynčiciach v časovom rozsahu maximálne 5 minút, kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.

4. Po prezentácii všetkých kandidátov pristúpia poslanci k verejnému hlasovaniu za každého kandidáta postupne. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

IV. UKLADÁ OBECNÉMU ÚRADU

1. Zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote.

2. Zabezpečiť zverejnenie Výsledkov voľby hlavného kontrolóra obce Rykynčice na úradnej tabuli a webovom sídle obce.

V Rykynčiach dňa 3.12.2018

                                                                                                        Eva Nemčovská

                                                                                                         starostka obce

____________________________________________________________________________________________________________

Pozvánka

V súlade s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rykynčice, ktoré sa uskutoční dňa

3.12.2018 so začiatkom o 17:00 hodine

v budove bývalej MŠ v Dolných Rykynčiciach

Program

 1. Úvod
 1. Otvorenie zasadania
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce prevzatie insignií a prevzatie     vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
 5. Zloženiu sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
 1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania
 2. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
 3. Určenie platu starostu obce
 4. Diskusia
 5. Záver

___________________________________________________________________________________________________________

Oznam

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v okrese Krupina prevádzkujeme dopravnú zdravotnú službu Krupinčan, zameranú na prepravu pacientov za účelom absolvovania lekárskych úkonov, hospitalizácií, kúpeľnej liečby i návratov po ich absolvovaní. Služba je v súčasnej dobe určená pre pacientov-samoplatcov, ktorí sú schopní samostatného pohybu, alebo pohybu s asistenciou, a sú schopní prepravy v bežnom vozidle bez nutnosti ležadla. Preprava sa realizuje na vozidle Renault Kadjar, je dostupná podľa potreby pacienta, na základe objednávky.

Pacientov prepravujeme na výkon vyššie spomínaných úkonov v rámci celej SR. Ceny za prepravu sú účtované dvoma spôsobmi - buď sadzbou za 1km jazdy vo výške 0,49€, alebo formou paušálov, kde predstavuje kalkulovaná výška úhrady pacienta za prepravu sadzbu 0,39€ za 1 km jazdy. Prvá hodina čakania na pacienta je bezplatne, každá ďalšia započatá hodina je spoplatnená sadzbou 3€. V prípade obojsmernej cesty počas jedného dňa (teda čakania vozidla na pacienta) sa poskytuje na spiatočnú cestu zľava vo výške 50% zo sadzby za 1km.

Príklad: Pri jazde na vzdialenosť 100 km zaplatí pacient za jazdu do miesta lekárskeho úkonu 39€, spiatočná jazda bude účtovaná v sume 19,50€, spolu za jazdu zaplatí 58,50€.

Prepravu je vhodné objednávať aspoň deň vopred, v prípade potreby je však možné objednávať aj v deň prepravy, avšak príchod vozidla je závislý od predošlých objednávok. Úhrada za prepravu sa platí v hotovostí po jej vykonaní do rúk šoféra vozidla. Prepravovaná osoba dostane doklad z registračnej pokladne o vykonaní úhrady za prepravu. Prijatá objednávka sa potvrdzuje zaslaním SMS správy, ktorú musí pacient potvrdiť svojím súhlasom, zaslaním spiatočnej SMS vo formáte Áno . V SMS správe dostáva pacient zároveň predbežnú kalkuláciu ceny za požadovanú prepravu.

Preprava sa objednáva na tel.číslach:0950/431-488,0948 913-937

alebo e-mailom: krupincan@icloud.com

Veríme, že vás naša služba zaujme a radi ju využijete.

____________________________________________________________________________________________________________

Upozornenie!

Od začiatku roku 2018 sa hromadia anonymné udania na občanov obce vzhľadom vývozu septikov, adresované na ministerstvo životného prostredia do Bratislavy.

Kontrola chodí z okresného úradu životného prostredia a vzhľadom k tomu upozorňujeme občanov, aby si uschovávali doklad o zaplatení za vývoz splaškových vôd, ktorý je potrebný preukázať pri kontrole.   

__________________________________________________________________________________________________________

Oznam:

Oznamujeme odberateľom pitnej vody z verejného vodovodu, ktorý je vo vlastníctve Obce Rykynčice, že rozhodnutím č. 0546/2017/V-PC zo dňa 27.02.2017 schválil úrad pre reguláciu sieťových odvetví od 01.01.2017 do 31.12.2021 maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom :  0,7043 €/m3

Upozornenie

Detské ihrisko je určené pre deti od 3 - 12 rokov. Vstup na detské ihrisko majú len deti so sprievodom, osobou staršou ako 18 rokov.

Za deti na ihrisku je zodpovedná výhradne osoba, ktorá ich sprevádza. Deťom bez sprievodnej osoby nebude umožnený vstup na ihrisko. Za prípadný úraz, ktorý bol spôsobený nezodpovedným a nebezpečným správaním zodpovedá  sprevádzajúca osoba.  Vstup na ihrisko je výhradne na vlastnú zodpovednosť.

                                                           

    Pozvánka do priestorov obecnej knižnice

               Obecná knižnica Rykynčice

Vás pozýva do priestorov knižnice, kde si môžete vybrať z ponuky kníh slovenskej a svetovej literatúry. Okrem klasickej literatúry si tu nájdete romantické, historické, dobrodružné romány, detektívky, žiaci a študenti diela, ktoré sú súčasťou povinného čítania, mladších čitateľov potešia knihy o zvieratkách, či rozprávkové príbehy našich aj svetových autorov. Ako aj náučnú literatúru pre dospelých i pre deti.

Členské na kalendárny rok pre deti, mládež a dospelých je zdarma!

Srdečne Vás pozývame na návštevu každú stredu od 13:00 do 15:00 hod. Po dohode s knihovníčkou si môžete knihy požičať aj mimo tohto času.

Tešíme sa na Vašu návštevu

Dôvody, prečo začať čítať:

1.     dôvod: - Predchádzate poruche pamäti

2.     dôvod – Prispieva to k Vášmu spoločenskému správaniu

3.     dôvod – Oddýchnete si a ešte sa aj zabavíte

4.     dôvod – Čítanie rozširuje slovník

OZNAM: 

Na podstránke " Projekt" je zverejnený projekt Rykynčice- protipovodňové opatrenia na toku Krupinica, ktorý vypracoval  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Banská Bystrica. 

Ing. Ivan Palarik - odpovede na pripomienky občanov.

Oznam :

Vývoz odpadových vôd do ČOV z obce Rykynčice:

Cenová ponuka: Ján Spevár, Osloboditeľov 329/18, 935 02 Žemberovce

 Cena za 1km jazdy cisternou                           1,20 €

 Cena za prácu                                                10,00 €

Spracovanie odpad. vody                                podľa cenníka ČOV

Nástup na prácu je do 2 pracovných dní od telefonického nahlásenia:  mob.0903944126, 0902299877

Obecný úrad Hontianske Nemce: nahlásiť na obecný úrad Rykynčice.

Termín odvozu separovaného odpadu (plastov) v roku 2018:                      

 19.01.2018     13.07.2018     
 16.02.2018  17.08.2018
 16.03.2018  14.09.2018
 20.04.2018  12.10.2018
 11.05.2018  16.11.2018
 15.06.2018  14.12.2018

                               

Termíny odvozu komunálneho odpadu 10 - 12 mesiac 2018:

 08. októbra 2018  10. decembra  2018
 29. októbra 2018  31. decembra 2018
 17. novembra 2018

      


Dôležité telefónne čísla

tiesňové volanie 112
prvá pomoc - záchranná služba 155
polícia 158
požiarna záchranná služba 150
cestná záchranná služba 18 154
letecká záchranná služba 18 155
horská záchranná služba 18 300
vyslobodzovanie a odťahovanie vozidiel  18 777
havarijná služba 123
detská linka záchrany UNICEF 0800112112
info asistent 12 111
informácie o telefónnych číslach v SR 1181
presný čas 12 110
hlásenie porúch - elektrina 0800 111 567
hlásenie porúch - plyn 0800 121 333
hlásenie porúch - voda 0800 111 727
hlásenie porúch - pevná linka 12129