Zmenšiť textZväčšiť text

Archív aktuality

Aktuality

Vývoz separovaného odpadu v roku 2022:

28.01.2022 (piatok)

25.02.2022

25.03.2022

29.04.2022

27.05.2022

24.06.2022

29.07.2022

26.08.2022

23.09.2022

28.10.2022

25.11.2022

23.12.2022

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

O z n a m

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v okrese Krupina prevádzkujeme dopravnú zdravotnú službu Krupinčan, zameranú na prepravu pacientov za účelom absolvovania lekárskych úkonov, hospitalizácií, kúpeľnej liečby i návratov po ich absolvovaní. Služba je v súčasnej dobe určená pre pacientov-samoplatcov, ktorí sú schopní samostatného pohybu, alebo pohybu s asistenciou, a sú schopní prepravy v bežnom vozidle bez nutnosti ležadla. Preprava sa realizuje na vozidle Renault Kadjar, je dostupná podľa potreby pacienta, na základe objednávky.

Pacientov prepravujeme na výkon vyššie spomínaných úkonov v rámci celej SR. Ceny za prepravu sú účtované dvoma spôsobmi - buď sadzbou za 1km jazdy vo výške 0,49€, alebo formou paušálov, kde predstavuje kalkulovaná výška úhrady pacienta za prepravu sadzbu 0,39€ za 1 km jazdy. Prvá hodina čakania na pacienta je bezplatne, každá ďalšia započatá hodina je spoplatnená sadzbou 3€. V prípade obojsmernej cesty počas jedného dňa (teda čakania vozidla na pacienta) sa poskytuje na spiatočnú cestu zľava vo výške 50% zo sadzby za 1km.

Príklad: Pri jazde na vzdialenosť 100 km zaplatí pacient za jazdu do miesta lekárskeho úkonu 39€, spiatočná jazda bude účtovaná v sume 19,50€, spolu za jazdu zaplatí 58,50€.

Prepravu je vhodné objednávať aspoň deň vopred, v prípade potreby je však možné objednávať aj v deň prepravy, avšak príchod vozidla je závislý od predošlých objednávok. Úhrada za prepravu sa platí v hotovostí po jej vykonaní do rúk šoféra vozidla. Prepravovaná osoba dostane doklad z registračnej pokladne o vykonaní úhrady za prepravu. Prijatá objednávka sa potvrdzuje zaslaním SMS správy, ktorú musí pacient potvrdiť svojím súhlasom, zaslaním spiatočnej SMS vo formáte Áno . V SMS správe dostáva pacient zároveň predbežnú kalkuláciu ceny za požadovanú prepravu.

Preprava sa objednáva na tel.číslach:0950/431-488,0948 913-937

alebo e-mailom: krupincan@icloud.com

Veríme, že vás naša služba zaujme a radi ju využijete.

____________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________