Zmenšiť textZväčšiť text

Pamiatky

Rímskokatolícky kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie ktorý sa nachádza v Dolných Rykynčiciach z roku 1788. Požehnal ho 19.mája 1788 pomocný biskup Ondrej Szabó administrátor trnavského seminára. Kostol prešiel obnovou v roku 1821a 1930. V interiéri sa nachádza neskorobaroková polychrómovaná drevorezba -  oltár z roku 1792. Má maľovanú iluzívnu arcgitektúru, ktorej stred tvori závesný obraz  od J. Zanussiho z Trnavy. Nachádzajú sa tu bočné oltáre Božského Srdca na severnej strane a Panny Márie Lurdskej na južnej strane lode. Ďalej sa tu nachádza organ z roku 1913. Kamenná neskorobaroková krstiteľnica pochádza z obdobia okolo roku 1800. Historizujúca výmaľba kostola je z roku 1930 od rožnavského maliara Júliusa Ádáma.  Kapacita kostola je 900 veriacich.

Evanjelický chrám Boží v Horných Rykynčiciach

Vplyvom silnejúcej rekatolizácie v druhej polovici 17. storočia zostali evanjelici v Horných Rykynčiciach bez kostola, ale postavili si na obecnom pozemku pri potoku malú drevenú modlitebňu. V 18. storočí bola táto modlitebňa v zlom stave, za pôsobenia farára Mateja Dobaya (1732-1734) bola vystavaná nová drevená modlitebňa na pozemku, ktorý cirkvi daroval Krištof Nedecký.

Za pôsobenia Bohuslava Tablica v roku 1793 sa začalo s výstavbou v poradí už tretieho chrámu s pevnejšieho materiálu, kameňa. Tento bol postavený za poldruha roka. No už v roku 1883 kanonická vizitácia konštatovala, že je potrebné chrám prestavať. Prestavba bola realizovaná v roku 1887 kedy bol na sviatok svätého Martina posvätený. Ďalšie opravy  chrámu boli vrokoch 1930,1943, menšie práce v rokoch 1965,1974,1980,1983. Obec s veriacimiev. a. v. patria do Hontianskeho seniorátu, ktorý je súčasťou Západného dištriktu.


Kaplnka svätých mučeníkov Jána a Pavla na Predhorí v Dolných Rykynčiciach

Bola postavená roku 1776 vo vinohrade východne od obce. Má hore vežičku a vnútri oltár s kamennými sochami (sochy patronov boli prenesené do kostola). V minulosti sa tu konávali omše dva razy do roka, a to na Jána a Pavla a na svätú Reginu, kedy sa v obci zastavila morová epidémia. Opravovali ju v rokoch 1832,1891,1910,1947.


Starý cintorín Horné Rykynčice 

Zachovali sa náhrobné kamene významných evanjelických farárov a šľachtičnej Horváth Valerné, rodenej Pongrácz Mária zo Szent Miklosi és ó-Vári.


Kríže

V minulosti v Dolných Rykynčiciach bývalo niekoľko krížov. Kríže sú tu aj dnes: pred kostom, na cintoríne, na Vrchpotoku, nad Závozom, na Čiklove a dva murované pred súkromnými domami.