Zmenšiť textZväčšiť text

Výsledky volieb do OSO 29.10.2022

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29.10.2022

Miestna volebná komisia v Rykynčiciach, podľa § 190 zýkona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niekorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali dňa 29.10.2022.

A. Do obecného zastupiteľstva boli zvolení:

VO č. 1 - Miroslav Melišek

VO č. 2 - Dominika Mihalovicová

               Stanislav Šárik

               Marek Sógel

               Peter Jankovič

                         

B. Za starostu obce bola zvolená:  Eva Nemčovská


    Zoznam volieb: